HyFlex lärande
Kontakt: Mats Brenner, IKT-pedagogisk konsult E-post: mats.brenner@gmail.com

HyFlex lärande definition

HyFlex lärande – nyttja campus och distansöverbryggande lärverktyg tillsammans

Hyflex[1]lärande innebär i korthet att studenter och lärare få mycket större flexibilitet i hur interaktioner sker med innehållet. I den här inlärningsmiljön är kursstrukturen utformad med/för både den personliga F2F klassrumssessionen tillsammans med en fullt utvecklad onlinekurs. Detta ger studenter möjlighet att välja hur de vill delta, vilket kan ändras från vecka till vecka. Dessutom "... Modellen ger flexibiliteten att hålla en klass från att hamna på efterkälken, om till exempel läraren/handledaren måste resa oväntat eller campus är stängt på grund av väder eller andra omständigheter" (Educause, 2010).

7 Things You Should Know About the HyFlex Course Model
HyFlex is a course design model that presents the components of hybrid learning in a flexible course structure that gives students the option of atten
Original link
5 Models for Making the Most Out of Hybrid Learning
In the 1960's, cities built multipurpose stadiums for football games, baseball games, and concerts. These were supposed to be sleek, modern, and broad enough to encompass the needs of every entertainment industry. They were designed
Original link
Introducing HyFlex Course Design
Original link
Svenska Feedback Covid 46121451 (9)
Undervisning Hyflex Matbre 2020 08 18
Active Learning while Physically Distancing
Contributions and feedback are welcomed! Please submit suggestions here .
Original link
HyFlex lärande - hur uppfodrande detta kan vara för studenten: The Real Issue Isn’t Student Engagement
The shift toward virtual and hybrid learning can be challenging; especially around student engagement. However, sometimes the real challenge isn't one of student engagement so much as student empowerment. In this article, we explore how
Original link